ผศ.เกษรา ปัญญา
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
ติดต่อโทร. 0-5388-5961