ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
รองอธิการบดี
ติดต่อโทร. 0-5388-5305