ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ติดต่อโทร. 0-5388-5486