อาจารย์ อำนาจ โกวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ติดต่อโทร. 06-1267-4455