รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
รักษาการคณบดี Adicet
ติดต่อโทร. 09-1069-1889